New India Assurance Assistant Class III Previous Model Questions Papers 2023

aNew India Assurance Assistant Class III Exam Syllabus 2023

Quantitative Aptitude - Percentages. Time & Distance. Interest. Simplification. Time & Work. Pipes & Cisterns. Profit and Loss. Averages. Problems on Ages. Data Interpretation Boats & Streams etc

Reasoning - Visual Memory. Space Visualization. Figure Classification. Analysis. Problem Solving. Decision Making. Similarities and Differences. Judgement. Discriminating Observation. Relationship Concepts. Arithmetical Number Series etc

English Language - Tenses. Vocabulary. Fill in the Blanks. Error Correction. Verb. Articles. Sentence Rearrangement. Unseen Passages. Synonyms. Antonyms. Idioms & Phrases. Grammar. Cloze Test. Comprehension etc

General Awareness - Science – Inventions & Discoveries. Indian Constitution. Geography. Budget and Five Year Plans. Important Financial & Economic News. History. Scientific Research. Culture. Economy. India and its neighboring countries. Current Affairs – National & International. Sports. Economy, Banking, and Finance. Knowledge of Current Events. Countries & Capitals. General Politics etc


न्यू इंडिया अॅश्युरन्स सहाय्यक वर्ग III परीक्षा अभ्यासक्रम 2023

प्रमाणित उपयुक्तता - टक्केवारी. वेळ आणि amp; अंतर व्याज सरलीकरण वेळ आणि amp; काम. पाईप्स & amp; कपाट नफा आणि तोटा. सरासरी वय समस्या. डेटा व्याख्या बोटी & amp; प्रवाह इ

तर्क - व्हिज्युअल मेमरी. स्पेस व्हिज्युअलायझेशन आकृती वर्गीकरण विश्लेषण समस्या सोडवणे. निर्णय घेणे समानता आणि मतभेद निर्णय भेदभाव भेदभाव. नातेसंबंध संकल्पना अंकगणितीय संख्या मालिका इ

इंग्रजी भाषा - काळ. शब्दसंग्रह रिक्त स्थानांची पुरती करा. त्रुटी सुधार क्रिया लेख. वाक्य पुनर्वसन. अदृश्य मार्ग समानार्थी शब्द. एंटोनिअम Idioms & amp; शब्द. व्याकरण. क्लोझ चाचणी. समजून इ

सामान्य जागरुकता - विज्ञान - आविष्कार & amp; शोध भारतीय संविधान भूगोल बजेट आणि पंचवर्षीय योजना महत्वाचे आर्थिक & amp; आर्थिक बातम्या इतिहास वैज्ञानिक संशोधन. संस्कृती अर्थव्यवस्था भारत आणि त्याचे शेजारील देश. करंट अफेयर्स - नॅशनल अँड amp; आंतरराष्ट्रीय खेळ अर्थव्यवस्था, बँकिंग आणि वित्त. वर्तमान घटनांचे ज्ञान देश & amp; राजधान्ये सामान्य राजकारण इNew India Assurance Assistant Class III Exam Syllabus 2023

Quantitative Aptitude - Percentages. Time & Distance. Interest. Simplification. Time & Work. Pipes & Cisterns. Profit and Loss. Averages. Problems on Ages. Data Interpretation Boats & Streams etc

Reasoning - Visual Memory. Space Visualization. Figure Classification. Analysis. Problem Solving. Decision Making. Similarities and Differences. Judgement. Discriminating Observation. Relationship Concepts. Arithmetical Number Series etc

English Language - Tenses. Vocabulary. Fill in the Blanks. Error Correction. Verb. Articles. Sentence Rearrangement. Unseen Passages. Synonyms. Antonyms. Idioms & Phrases. Grammar. Cloze Test. Comprehension etc

General Awareness - Science – Inventions & Discoveries. Indian Constitution. Geography. Budget and Five Year Plans. Important Financial & Economic News. History. Scientific Research. Culture. Economy. India and its neighboring countries. Current Affairs – National & International. Sports. Economy, Banking, and Finance. Knowledge of Current Events. Countries & Capitals. General Politics etc


न्यू इंडिया अॅश्युरन्स सहाय्यक वर्ग III परीक्षा अभ्यासक्रम 2023

प्रमाणित उपयुक्तता - टक्केवारी. वेळ आणि amp; अंतर व्याज सरलीकरण वेळ आणि amp; काम. पाईप्स & amp; कपाट नफा आणि तोटा. सरासरी वय समस्या. डेटा व्याख्या बोटी & amp; प्रवाह इ

तर्क - व्हिज्युअल मेमरी. स्पेस व्हिज्युअलायझेशन आकृती वर्गीकरण विश्लेषण समस्या सोडवणे. निर्णय घेणे समानता आणि मतभेद निर्णय भेदभाव भेदभाव. नातेसंबंध संकल्पना अंकगणितीय संख्या मालिका इ

इंग्रजी भाषा - काळ. शब्दसंग्रह रिक्त स्थानांची पुरती करा. त्रुटी सुधार क्रिया लेख. वाक्य पुनर्वसन. अदृश्य मार्ग समानार्थी शब्द. एंटोनिअम Idioms & amp; शब्द. व्याकरण. क्लोझ चाचणी. समजून इ

सामान्य जागरुकता - विज्ञान - आविष्कार & amp; शोध भारतीय संविधान भूगोल बजेट आणि पंचवर्षीय योजना महत्वाचे आर्थिक & amp; आर्थिक बातम्या इतिहास वैज्ञानिक संशोधन. संस्कृती अर्थव्यवस्था भारत आणि त्याचे शेजारील देश. करंट अफेयर्स - नॅशनल अँड amp; आंतरराष्ट्रीय खेळ अर्थव्यवस्था, बँकिंग आणि वित्त. वर्तमान घटनांचे ज्ञान देश & amp; राजधान्ये सामान्य राजकारण इ